Regionale uitvoeringsdienst Drenthe

Alle Drentse gemeenten en de provincie hebben hun uitvoerende milieu- en bodemtaken gebundeld in de Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe (RUD). De RUD Drenthe zorgt voor het zogenoemde milieubrede takenpakket, inclusief bodemtaken.

Dit houdt in:
•    milieuvergunningverlening
•    milieumeldingen
•    toezicht
•    handhaving
•    advisering

De milieutoezichthouders- en handhavers van de RUD Drenthe herkent u aan kleding met het logo van de RUD Drenthe.

Gemeente blijft eerste aanspreekpunt

De RUD Drenthe werkt als backoffice. Gemeenten en provincie blijven het eerste aanspreekpunt voor inwoners en bedrijven. Voor het aanvragen van milieuvergunningen of voor milieumeldingen, - vragen en -klachten kunt u terecht bij de gemeente
De vergaderingen van het algemeen bestuur worden aangekondigd op www.ruddrenthe.nl. Daar vindt u ook de agenda en de stukken.

Meer informatie

•    website RUD