Groenafval

Groenafval kan gratis worden afgeleverd op het afvalbrengstation.

Wat kan er worden afgeleverd?

Grote hoeveelheden snoei- en tuinafval. Hier valt ook grof tuinafval zoals boomstronken, struiken en grote takken onder.

Wat kan er niet worden afgeleverd?

Grond, graszoden en zand. Dit kunt u naar een erkende particuliere grondverwerker brengen.

Waar kan ik blad afleveren?

U kunt het blad afleveren in de daarvoor bestemde bladbakken.

Groenweken

U kunt het hele jaar gratis het groenafval naar het afvalbrengstation brengen. Er zijn daarom geen aparte groenweken meer.