Vergadering Adviesraad Sociaal Domein 27 mei

Op maandag 27 mei om 19.00 uur houdt de Adviesraad Sociaal Domein van de gemeente Aa en Hunze een openbare vergadering in de raadzaal van het gemeentehuis te Gieten.

Vindt u het interessant om de vergadering bij de wonen? U bent van harte welkom op de publieke tribune als toehoorder. Inloop vanaf 18.45 uur.
Meer informatie over de Adviesraad en deze vergadering vindt u op www.aaenhunze.nl/adviesraad.